بازدید هیات نجات غریق استان البرز از دهکده آبی پارس

بازدید هیات نجات غریق استان البرز 

بازدید جناب آقای بیژن پیریائی رئیس هیات نجات غریق استان البرز به همراه جناب آقای سلیم کشاورزی بازرس هیات، از دهکده آبی پارس
مسئولین هیات ضمن بازدید از بخش های مختلف این پارک آبی و دیدار با منجیان غریق، امکانات این مکان را برای برگزاری اولین دوره منجیگری پارک های آبی مطابق با استاندارد های جدید جهانی بررسی و ارزیابی کردند.

شایان ذکر است جناب آقای علیرضا پارسا مدیریت محترم دهکده آبی پارس در این دیدار اعضای هیات را همراهی کردند.