بازدید دکتر نجفی استاندار محترم البرز از مجموعه تفریحی ورزشی دهکده آبی پارس

صبح امروز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز به همراه جمعی از مدیران و معاونین استانداری ، شهردار محترم گرمدره و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه دهکده آبی پارس(سرزمین من) بازدید بعمل آوردند.
استاندار البرز گفت : در استان از طرح های گردشگری تفریحی که با الویت ایجاد شغل برای جوانان منطقه باشد حمایت خواهد شد. 
دکتر نجفی با قدردانی از سرمایه گذارانی که علی رغم وجود موانع اقتصادی ناامید نمی شوند و تأثیرگذار در رونق و ارزآوری برای کشور هستند، تصریح کرد: تأکید ریاست محترم جمهور، مقام معظم رهبری و دولت سرمایه گذاری روی طرح هایی است که به ایجاد شغل منتهی شود.
استاندار البرز در ادامه با اشاره به سمینار روز گذشته رئیس جمهور با استانداران کشور گفت: اشتغال، اولویت اول کشور است و طرح ها و پروژه های که به ایجاد شغل منتهی شود بسیار ارزشمند است.
وی افزود : با تسهیلاتی که دولت در بخش گردشگری اختصاص خواهد داد از این پروژه نیز حمایت خواهد شد و در ادامه خواستار آن شد تا شهرداری گرمدره و اعضای شورای اسلامی شهر، پیگیر نیازها و اولویت های توسعه این منطقه شوند.