خشکشویی دهکده آبی پارس آماده ارایه خدمات به مراجعه کنندگان است.

بازگشایی خشکشویی دهکده آبی پارس

این خشکشویی که در مرکز خرید واقع شده، آماده است تا البسه بازدیدکنندگان را قبل از ورود ایشان به پارک بپذیرد. در حین استفاده شستشو دهد و موقع خروج تحویل نماید.
ارایه این خدمات نسبت به خشکشویی های دیگر ارزان و مقرون به صرفه است.