خرید آنلاین بلیط

======

امکانات پارک

پارک آبی: سرسره های «پیچشی، یو، سرعتی، مسابقه‌ای و سقوط آزادساده و لوپدار»، سیاه چال، چاله فضایی، رودخانه وحشی، دریاچه موج، محل بازی کودکان و مهدکودک «مخصوص بانوان»، 
وی آی پی: استخر،
سونای خشک و بخار،،اتاق برف،جکوزی و بدنسازی
خدمات شارژی: رستوران، کافی شاپ، آبمیوه فروشی، سفره خانه سنتی، سینما شش بعدی، قلعه وحشت،
ماساژ، حمام ترکی، نقش حنا، فیش اسپا و عکاسی «مخصوص آقایان»
مرکز خرید: آیس پک «بستنی و آبمیوه»، تعطیلات «پوشاک»، شهربازی پارس«شهربازی»، مای لند اکسپرس«خشکشویی» و سیر و سفر« آژانس اتومبیل کرایه»

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات تکمیلی بر روی هر کدام از امکانات کلیک کنید.

 

دهکده آبی پارس
لذت ، شادی و
یک تفریح کامل

برنامه کاری پارک

تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۴ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۴ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۵ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۵ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۶ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIPسی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۶ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۰

قیمت بلیط VIPسی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۷ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۹ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۱ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۱ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۲ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۲ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۴ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۶ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIP هفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چهارشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۴ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان
 

۱۳۹۶/۱۲/۲۴ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۴ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۵ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۵ جمعه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۷ یکشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۷ یکشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دوشنبه آقایان ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سه شنبه آقایان تعطیل تعطیل

به مناسبت عید نوروز و تحویل سال ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سه شنبه بانوان تعطیل تعطیل

به مناسبت عید نوروز و تحویل سال ۱۳۹۷

تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۴ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۴ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۵ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۶ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۰

قیمت بلیط VIPسی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۷ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۹ چهارشنبه ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ پنجشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۱ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۱ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۲ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۴ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۶ چهارشنبه ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ پنجشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۱ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIP هفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چهارشنبه ۸ صبح الی ۲ بامداد روز بعد ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۴ پنجشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۵ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۵ جمعه ۸ صبح الی ۲۴ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شنبه ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۷ یکشنبه ۱۸ الی ۲ بامداد ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دوشنبه ۸ صبح الی ۲۴ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سه شنبه تعطیل تعطیل

به مناسبت عید نوروز و تحویل سال ۱۳۹۷

تاریخ روز ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۵ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۶ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIPسی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۸ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۰ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۲ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۱۷ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۵

قیمت بلیط VIP چهل هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ سه شنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه غذا = ۵۹

قیمت بلیط VIPهفتاد و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۴ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان
 

۱۳۹۶/۱۲/۲۴ پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ شنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۷ یکشنبه ۸ صبح الی ۱۷ ۲۰

قیمت بلیط VIP سی و پنج هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ سه شنبه تعطیل تعطیل

به مناسبت عید نوروز و تحویل سال ۱۳۹۷

تاریخ روز سانس ساعت قیمت توضیحات
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه بانوان ۸ صبح الی ۱۷ بلیط + بوفه صبحانه = ۴۹

قیمت بلیط VIP شصت و چهار هزار تومان

جهت آگاهی از جزئیات بلیط کلیک کنید

۱۳۹۶/۱۲/۰۳ پنجشنبه آقایان ۱۸ الی ۲ بامداد روز بعد ۲۹

قیمت بلیط VIP چهل و چهار هزار تومان

تاریخ روز توضیحات

تخفیف های گروهی

و دوره ای

نظر سنجی

به نظر شما دمای آب داخل دهکده آبی پارس چگونه است؟

  گرم
  سرد
  مطلوب

طراحی شده برای

تمام سنین

اپلیکیشن موبایل

برای دریافت اپلیکیشن موبایل دهکده آبی پارس، روی آیکون پلتفرم گوشی یا تبلت خود کلیک کنید.

        

تجربه ای ناب و فراموش نشدنی

درباره ما

دهکده آبی پارس یک پارک آبی سرپوشیده و چهارفصل است که آقایان و بانوان به طور مجزا می توانند از آن استفاده کنند. این پارک بزرگترین پارک آبی سرپوشیده در خاورمیانه است که با آخرین تکنولوژی روز دنیا و استاندارهای بین المللی در فضایی بالغ بر ۱۴هزار متر مربع احداث شده است. و از تاریخ ۲۴ اسفند ۸۹ پذیرای علاقه مندان است. این مجموعه ظرفیت پذیرش دوهزار نفر به طور همزمان را دارا می باشد که این عدد در طول یک روز به حدود 5هزار نفر هم می رسد.

نمایش کامل

تفریح و هیجان با

استانداردهای جهان

نشانی دفتر تهران

میرداماد ساختمان ۴۸۲ طبقه سوم شرقی واحد ۲۹

 

نشانی پارک : مسیر اول
کیلومتر۲۲ اتوبان تهران-کرج
رو به روی ایستگاه متروی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر دوم
اتوبان همت ، انتهای اتوبان شهید خرازی
خروجی گرمدره ، خیابان شهدا

 

نشانی پارک : مسیر سوم
جاده مخصوص کرج ، بعد از نفت پارس
اولین ورودی ، لاین کند رو ، خیابان شهدا

تماس با دفتر تهران

۰۲۱۸۸۸۸۸۸۵۷

۰۲۱۵۷۸۳۱

تماس با پارک

۰۲۶۳۶۱۱۶

ارایه پیشنهادات و انتقادات